17. СУ "Дамян Груев" - град София

Физическо възпитание и спорт

 • itemprop=
  Йорданка Любенова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Физическо възпитание и спорт
  Длъжност: Учител по физическо възпитание и спорт
 • itemprop=
  Михаела Василева
  Образование: Висше - бакалавър
  Специалност: Физическо възпитание и спорт
  Длъжност: Учител по физическо възпитание и спорт
 • itemprop=
  Стефан Даков
  Образование: Висше - бакалавър
  Специалност: Физическо възпитание и спорт
  Длъжност: Учител по физическо възпитание и спорт
 • itemprop=
  Йордан Варадев
  Образование: Висше - бакалавър
  Специалност: Физическо възпитание и спорт
  Длъжност: Учител по физическо възпитание и спорт