17. СУ "Дамян Груев" - град София

Национално външно оценяване

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за учебната 2022/2023 година:

ІV клас

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа

Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

VІІ и X клас  

Български език и литература – 13 юни 2023 г.

 Математика – 16 юни 2023 г.

 График на дейностите НВО 7 клас