17. СУ "Дамян Груев" - град София

Учители в начален етап на основното образование

 • itemprop=
  Диана Велкова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител начален етап
 • itemprop=
  Красимира Николова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика, логопедия
  Длъжност: Учител начален етап
 • itemprop=
  Цветанка Кирилова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител начален етап
 • itemprop=
  Елена Кънчева
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител начален етап
 • itemprop=
  Красимира Коцева
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител начален етап
 • itemprop=
  Десислава Маркова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител начален етап
 • itemprop=
  Румяна Захариева
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител начален етап
 • itemprop=
  Марияна Якимова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител начален етап
 • itemprop=
  Силвия Халачева
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител начален етап
 • itemprop=
  Адриана Стоянова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител начален етап
 • itemprop=
  Бисерка Дилкова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител начален етап
 • itemprop=
  Валентина Тодорова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител начален етап
 • itemprop=
  Весела Димова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика, логопедия
  Длъжност: Учител начален етап
 • itemprop=
  Мирослава Веселинова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител начален етап
 • itemprop=
  Росица Минкова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика
  Длъжност: Учител начален етап
 • itemprop=
  Теодора Гергова
  Образование: Висше магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика,психология
  Длъжност: Учител в група за целодневна организация на учебния ден
 • itemprop=
  Самуил Вълчев
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Френска филология
  Длъжност: Учител в група за целодневна организация на учебния ден и френски език
 • itemprop=
  Маргарита Донева
  Образование: Висше - магистър
  Длъжност: Учител в група за целодневна организация на учебния ден и френски език
 • itemprop=
  Искра Иванова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: История, испански език
  Длъжност: Учител в група за целодневна организация на учебния ден и испански език
 • itemprop=
  Галина Петрова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Френска филология
  Длъжност: Учител в група за целодневна организация на учебния ден и френски език
 • itemprop=
  Антоанета Николова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Българска филология, френски език
  Длъжност: Учител в група за целодневна организация на учебния ден и френски език
 • itemprop=
  Жана Симеонова
  Образование: висше
  Специалност: начална училищна педагогика
  Длъжност: начален учител