17. СУ "Дамян Груев" - град София

Седмично разписание на учебните занятия - 2023/2024 учебна година 

Седмично разписание - I учебен срок на учебната 2023/2024 година

Седмично разписание - 1-2 клас

Седмично разписание - 3-4 клас 

Седмично разписание - 5-12 клас