17. СУ "Дамян Груев" - град София

Свободни работни места за:

 

- >Логопед;

- Психолог;

 

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване 07.10.2022г.

 

Email:17su.damian.gruev@gmail.com

За въпроси - 0884801571