17. СУ "Дамян Груев" - град София

Държавни зрелостни изпити

Български език и литература    17 май 2024 г., начало 08.30 часа

Втори задължителен държавен зрелостен изпит   - 20 май 2024 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика      - в периода 22 май - 31 май 2024 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 6.02 – 21.02.2024г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
  • до 16.05.2024г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ (по електронен път)