17. СУ "Дамян Груев" - град София

Ръководството

 • itemprop=
  Калина Караянева-Аврамова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика, психология, ИКТ в образованието и италианска филология
  Длъжност: Директор
  Придобита професионалноквалификационна степен: I ПКС
 • itemprop=
  Николина Чушева
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Начална училищна педагогика, управление на образованието
  Длъжност: Заместник директор - начален етап
 • itemprop=
  Юлиян Ризов
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: История
  Длъжност: Заместник директор - прогимназиален и гимназиален етап
 • itemprop=
  Николай Дерменджиев
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Технологии и предпримачество, информатика и информационни технологии
  Длъжност: Заместник директор - АСД