17 СУ "Дамян Груев" - град София

15

Разположено в екологично чист квартал, сред просторен зелен двор, 17. СУ „Дамян Груев“ има 58 годишна традиция в областта на 

образованието, извънкласните дейности съвместно с училищното настоятелство, програми по интереси според желанията на учениците си.

Мисията на училището е да предава знания и умения, но също така и да подкрепя младите хора по пътя им към личностна и професионална реализация.

Екипът на нашето училище съзнава, че постиженията зависят от мотивацията. Основната ни цел е училището да осигури качествено обучение, което да позволи на всеки ученик да намери своя път в живота и да изгради своя успех.

 

Актуални новини