17. СУ "Дамян Груев" - град София

Обществен съвет

Съставът на Обществения съвет към 17. Средно училище „Дамян Груев“ е следният:

Велина Димитрова-председател

Членове:

Представители на родителите:

Милуш Благоев

Петя Гутева- Димитрова

Представител на финансиращия орган:

Йоана Кирячко

Представител на работодателска организация:

Милена Стойнева

Резервни членове:

Виолета Иванова- родител

 Таня Величкова- родител

Ивайло Божинов- родител

Бойка Шопова- представител на финансиращия орган

Деница Иванова- представител на работодателската организация

Представител на ученическото самоуправление:

Рая Горанова- 11 клас

email: 17su.ob.savet@gmail.com