17 СУ "Дамян Груев" - град София

Обществен съвет

Съставът на Обществения съвет към 17. Средно училище „Дамян Груев“ е следният:

  1. Гергана Ефремова- председател
  2. Велина Димитрова - член
  3. Нели Виячева- член
  4. Николай Мицов- член
  5. Николай Танов - член, представител на Община Красна поляна 

Електронната поща на Обществения съвет към 17. Средно училище „Дамян Груев“ е: 17su.ob.savet@gmail.com