17. СУ "Дамян Груев" - град София

Чужди езици

 • itemprop=
  Бойка Иванова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Българска филология, френска филология
  Длъжност: Учител по френски език
 • itemprop=
  Магдалина Петкова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Френска филология
  Длъжност: Учител по френски език
 • itemprop=
  Фанка Терзиева
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Френска филология
  Длъжност: Учител по френски език
 • itemprop=
  Екатерина Христова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Класическа филология, френски език
  Длъжност: Учител по френски език
 • Мариела Криворова
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Английска филология
  Длъжност: Учител по английски език
 • itemprop=
  Димитър Драгнев
  Образование: Висше - магистър
  Специалност: Класическа филология
  Длъжност: Учител по латински език