17. СУ "Дамян Груев" - град София

Представяме ви съвременните будители от 4 г клас. Те дариха нови книги на училищната библиотека и приеха предизвикателството да бъдат клас от активни читатели. Благодарим !