17. СУ "Дамян Груев" - град София

Очакваме Ви на родителската среща, която ще се проведе по класове на 11.09.2023 г. от 18:00 ч.!