17. СУ "Дамян Груев" - град София

График на дейностите за организацията на план-прием 2024

 

Държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. :

 

За учебната 2024/2025 година в 17 СУ „Дамян Груев“ ще се извърши план- прием след VII клас, както следва:

 

1 /една/ професионална паралелка в VІІІ клас

 1. Броят на учениците в паралелката ( VІІІ клас) – 26 ученици;
  • Профил на паралелката – « Туристическа анимация»
  • Професия : „Аниматор в туризма“
 • Срок на обучение – 5 / пет/ години;
 • Форма на обучение – дневна;

 

Определянето на балообразуващата оценка:

 1. 3 (три) пъти БЕЛ от НВО;
 2. 1 (един) път математика от НВО;
 3. Оценката по География и икономика от Свидетелството за основно образование;
 4. Чужд език от Свидетелството за основно образование;

 

ВАЖНО: Училището има договор за провеждане на практика с Туристическа агенция БГ травeл, който успешно се реализира.

 

 

Заповядайте при нас!