17. СУ "Дамян Груев" - град София

На 09.11.2023г. в актовата зала на 17 СУ се проведе интердисциплинарен открит урок на 7 класове. В урока, обединяващ математика, технологии и предприемачество, физика и астрономия и информационни технологии учениците представиха своите прекрасни проекти, конструирани и изработени в часовете по ТиП с помощта на г-жа Бинева. Използвайки подходящи елементи от проектите си, под ръководството на г-жа Арсова и г-жа Спасова, седмокласниците бяха съставили и презентираха решенията на интересни задачи свързани с тях. По този начин показаха приложението на знанията по математика в реалния живот. С помощта на г-н Костов и г-жа Бакалова, учениците бяха подготвили интересна презентация за планетите.
Седмокласници, гордеем се с постигнатия резултат! Доказахте, че заедно в екип можете да сътворите нещо, което надхвърля нашите очаквания. Зарадвахте ни искрено! Благодарим! А ние учителите, отново показахме, че резултатите от екипната работа винаги са отлични! Защото заедно можем повече!