17. СУ "Дамян Груев" - град София

Първи клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
В секция „Прием 1.клас“ са качени списъците по класове на приетите ученици в първи клас за
учебната 2023/2024 г.
Очакваме Ви на родителската среща, която ще се проведе по класове на 11.09.2022 г. от 18:00 ч.!