17. СУ "Дамян Груев" - град София

 Скъпи деца и уважаеми родители ,
В секция „Прием“ са качени списъците по класове на учениците в пети клас за
учебната 2022/2023 г.
Очакваме Ви на родителска среща, която ще се проведе по класове на 12.09.2022 г. от 18:00 ч.!
За въпроси и допълнителна информация: тел. 02 9203050