17. СУ "Дамян Груев" - град София

Уважаеми родители,

На 06.06.2022г. /до 12.00 часа/ ще бъдат публикувани резултатите от I-во класиране.  

Записване на приетите ученици: от 12.00 часа на 06.06.2022г. до 17.00 часа на 17.06.2022г.

                                                   

Работно време на комисията за записване на приетите ученици в 1 клас  /от 06.06- 17.06.2022г./:

Понеделник-   /06.06. 2022/ -12.00ч.-17.00ч.

Понеделник- петък- 8.00ч. -17.00ч.

Важно!!!:  На 14.06 и на 16.06.2022г. – няма да има записване на ученици, тъй като се  провежда  национално външно оценяване/ НВО/ в 7 клас и в училище не се допуска присъствие на външни хора.

Важно За учебната 2022/2023 година ще бъдат сформирани  4  групи за целодневна организация на учебния ден за учениците от първи клас. Желанието за посещаване на целодневна организация на  учебния ден на родителите е необходимо да се отрази при подаване на заявлението за кандидатстване.

В ДНИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СПОРЕД ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА, РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ДОЙДАТ НА МЯСТО В УЧИЛИЩЕТО, ЗА ДА ЗАПИШАТ ДЕЦАТА СИ!

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление/ генерира се от системата/;

2. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;

3. Копие от акт за раждане.

На място ще попълните заявление за целодневна организация.