17. СУ "Дамян Груев" - град София

В истински празник на родолюбието се превърна уъркшопа за хлебомесене с ученици от Vв клас. На него деца и родители разказваха
родовите си истории, докато сръчно месеха хляб. Овкусиха го с много музика, танци и настроение