17. СУ "Дамян Груев" - град София

В "Седмицата на четенето" ...

В "Седмицата на четенето", в училищната библиотека се наблюдава повишен интерес, най-активни са най-малките ученици от 1в клас!