17. СУ "Дамян Груев" - град София

Програма Еразъм+ в Erasmus Learning Academy в Болоня

"От 7.11 – 13. 11. 2021г.  г-жа Анжелина Антова - учител по български език и литература и г-жа с Фани Терзиева-учител по френски език участваха в обучение по Програма Еразъм+ в  Erasmus Learning Academy в Болоня – Италия на тема „Интегриране на новите технологии в преподаването и образованието“. В рамките на курса работиха заедно с колеги от Литва, Румъния, Германия, Испания и Холандия. По време на обучението са споделени добри практики как да направим преподаването по-интересно чрез различни електронни ресурси. Научиха как да правят по-добри презентации и учебни уеб сайтове, блогове, постери и викторини- Quizzes с обратна връзка в реално време. Имаха  възможност да разгледат забележителностите на Болоня и Флоренция и да създадат контакти с колеги от цяла Европа." 

https://www.erasmustrainingcourses.com/blog/how-to-integrate-new-tools-and-application-onto-everyday-teaching