17. СУ "Дамян Груев" - град София

Желая Ви прекрасно и емоционално тържество! Поздрави от мое име на всички с пожелания все така да дерзаете по пътя на знанието и светлината!

С уважение:

Мария Габриел - Европейски комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.