17. СУ "Дамян Груев" - град София

Отговори на национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ 2021/2022 проведено на 17.03.2022