17. СУ "Дамян Груев" - град София

Майски празници: 9 май