17. СУ "Дамян Груев" - град София

Кариерно развитие

На 21.12 учениците от 7 и 9 клас, имаха интересна среща с представители на туристическия бранш на тема "Кариерно развитие"
(Благодарим на г-жа К. Христова за отделеното време и полезния опит който сподели с учениците. )