17. СУ "Дамян Груев" - град София

На 30.11.22 от 13 часа ще се проведе заседание по избор на оферти за обявените извънкласни дейности.