17 СУ "Дамян Груев" - град София

Информация за благотворителни инициативи

 Информираме Ви, че  крайната, събрана сума от  Коледния базар  (за пердета на училището) е : 4533.49 лв
Общата платена сума за пердета е : 5989.80 лв

Дофинансиране от бюджета на училището: 1456.31 лв.
Така сме осигурили нови пердета за всяка класна стая от училище. Те ще бъдат поставени по стаите през Пролетната ваканция. 

 Събраната сума в помощ на децата на Украйна е: 1765 лв. Сумата ще бъде внесена по сметка на БЧК.

Ръководството на училището благодари сърдечно на всички, които се включиха в инициативите. Показахме урок по "човечност" на нашите ученици и общественост!