17. СУ "Дамян Груев" - град София

Честит първи учебен ден! 2021г.