17. СУ "Дамян Груев" - град София

Благодарствено писмо от ръководството на 17 СУ „Дамян Груев“ за взетото участие и доброто партньорство, което реализирахме, чрез нашата инициатива „Да изчистим България за един ден“, която се проведе за поредна година на17.09.
Ръководството на училището високо оценява всички усилия, които положиха, родители, учители и ученици, за това да бъдат освежени класните стаи и санитарните помещения в училището. Остава само да научим децата да пазят общото имущество.
Благодарим за Вашата ангажираност и съпричастност! Надяваме се, че в бъдеще ще си партнираме в предстоящи инициативи и ще надградим сътрудничеството си в името на децата.