17. СУ "Дамян Груев" - град София

Благодарности!!!

Днес учениците от Х а клас Ангел Василев, Даниел Илиев, Кристиан Николов и Крум Борисов бяха похвалени от директора г-жа Караянева за своите добри постъпки – оказване на навременна помощ на съученик и на непознат човек в беда. Училището им изказва своята благодарност за благородните им дела и положителния пример, който дават на останалите.