Цветанка Кирилова

ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА

Начален учител

Образование: висше : НУП СУ ”Св. Климент Охридски”

  1. Свидетелство за профисионална квалификация за работа с деца със СОП.
  2. Удостоверение за интерактивни методи и техники в обучението по БДП.
  3. Удостоверение за завършено обучение на тема: Базови и специфични компютърни умения на учители.

ДЕВИЗ: АЗ НИКОГА НЕ ГУБЯ – ИЛИ ПЕЧЕЛЯ, ИЛИ СЕ УЧА.

Other Members