HiRes_WOMAN

НЕЛКА ПЕНЧЕВА ПЕЕВА

Учител по математика, информатика и информ. технологии
         Образование:

 

2012 г .

       ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново
      „Управление на образованието”- магистър

 

       1997 г.
      ИПКУ „Д-р Петър Берон” гр. Варна
      Втора професионална квалификационна степен
       1993 г.
      ВПИ „Константин Преславски” гр. Шумен

ИПКУ „Д-р Петър Берон” гр. Варна

      Трета професионална квалификационна степен
   

1989 г.

СУ  „Св. Климент Охридски“

Информатика

 

1988 г.

      ВПИ „Константин Преславски” гр. Шумен
      Математик – преподавател по математика

 

Философия на преподаване: Учене през целия живот и от всеки човек може

                                                           да се научи нещо ново!

Използвани образователни технологии:

 

 

 

 

Работа в 17. СУ „Дамян Груев“ от:

Инструментариум за формиране на  комуникативни и комуникационни умения, критично и конструктивно мислене и за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка полезността на информация от различни източници, за определяне на достигнатото ниво на усвояване на знания и формиране на умения и планира задачи за подобряване на  резултатите и подкрепа чрез включване в дейности за компенсиране на установени пропуски.

1.09.2015 г.

Other Members