Team_17_Miroslava Veselinova

МИРОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА

Начален учител

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски“

Специалност: Начална училищна педагогика

Педагогически стаж – 30 години

Стаж в 17. СУ – 10 години

Моето кредо:

„Ако планираш година – посей ориз.
Ако планираш десетилетие – посади дърво.
Ако планираш целия живот – образовай хората.“

Конфуций

Other Members