Милена Арсова

МИЛЕНА АРСОВА

Начален учител

Февруари 2015 година започва работа като учител начален етап в 17. СУ „Дамян Груев” с ранно чуждоезиково обучение.

Февруари 2008 година завършва  „Университета по архитектура строителство и геодезия” специалност строителен инженер – транспортно строителство.

Октомври 2016 година завършва СУ „Свети Климент Охридски” специалност начална училищна педагогика.

Завършила допълнителни квалификационни курсове:

  1. „Формиране на умения за четене с разбиране у учениците от 1. до 4. клас”;
  2. „Интерактивни методи и техники в обучението по БДП”;
  3. „Енвижън”;
  4. „Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование”;
  5. „Закон за предучилищното и училищното образование“.

Мото: „Човек се учи докато е жив”.

Other Members