Мария Бакалова

МАРИЯ БАКАЛОВА

Учител по човекът и природата, биология, химия и физика

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност : Химия за подготовка на учители

Химик с втора специалност физика

Преподава химия и опазване на околната среда и физика и астрономия

Other Members