Марияна Терзийска

МАРИЯНА ТЕРЗИЙСКА

Учител по английски език и IT

Преподавател и ментор по английски език, дипломирана от Нов Български Университет – София, Магистърски Факултет, 1993 г.; 2000 г.

Преподавател по Информатика и информационни технологии, дипломирана от Технически Университет – София / Сектор Следдипломно обучение, 2006 г.

Ежегодно продължаващо обучение в редица родни и чужди уебинари / семинари онлайн /, курсове у нас и в чужбина – Великобритания, Италия, Португалия, Малта по методика на обучението  и използване на дигитални технологии в  преподаването на английски език, както и използване на съдържание от други предмети за разширяване знанията и уменията по чуждия  език.

Носител на II  ПКС по английски език.

Мото:  Ти можеш!

Go for it!

Other Members