Team_17_Mariela Pavlova

МАРИЕЛА ПАВЛОВА

Начален учител
Трудов стаж

                                                                                      Работила в 139. ОДЗ и 86. ОДЗ – гр.София като учител педагог

Заемана длъжност  
 

Начален учител в 17. СУ „Дамян Груев”

 

 

Образование и обучение

 

• Дати (от-до) 1992г-завършила;
• Име и вид на обучаващата или образователната организация 154 АЕГ-гр.София-(Разширено изучаване на английски език)
• Основни предмети/застъпени професионални умения  

1999г.-ПУП-СУ „Св.Кл.Охридски”-Магистър

2016г.-НУП-СУ „Св.Кл. Охридски”-Магистър

2018г. – Магистратура по „Логопедия”-СУ „Св.Кл.Охридски”

• Наименование на лпридобитата квалификация
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Квалификации-„Индустриални отношения”-оперативна програма от ЕС „Развитие на човешките ресурси”-2014г.

Дистанционен обучителен курс- „Подкрепа на младежи с дислексия”-2016г.

Обучителен семинар- „Иновативни стратегии и подходи за планиране, създаване и реализиране на иновативни педагогически ситуации”; „Приказотерапия или как да създадем позитивна среда на децата”; „Организиране на открита  педагогическа практика-подготовка,реализация, представяне на резултатите”-2015г.


 

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

 

 

Допълнителна информация “Трябва ли винаги да учим децата си с книги? Нека първо да ги научим да гледат към звездите, да се възхищават на слънцето и планините. Нека ги запознаем с дърветата, с пеперудите и цветята. Да събудим у тях възхита и възторг към цвета на живота. Едва тогава те ще се научат да мислят. А щом започнат да мислят, ще започнат да питат. Тогава им дайте книга.” Дейвид Полис

 


Да помогнем
на учениците да станат хора. Това е най-важният урок!

Четенето, писането и смятането са важни само тогава, когато помагат на децата ни да станат ПО-ЧОВЕЧНИ!”(Из писмото на един училищен директор)

Other Members