Маргарита Донева

МАРГАРИТА ДОНЕВА

Учител по физическо възпитание и спорт

Маргарита Василева Донева – Старши учител по ФВС

1984г. – Висше образование – ВИФ ,,Г.Димитров“;

Специалност,,Художествена гимнастика“ и  Учител по ФВС

1984г.- 2005г. – Треньор по Художествена гимнастика

2005г.- 2006г.-   Учител по ФВС в 138. СУ,,Васил Златарски“

2006г.- 2016г. – Учител по ФВС в 17. СУ,,Дамян Груев“

1993г.-  Втора професионална квалификационна степен

2006г. – Основател на гимнастически клуб ,,Юначе“ и училищен клуб по шахмат.

 

Квалификации

2010г. – Курс за Корфбол треньор

2013г. – Université d’été – Varna

2014г. – Курс на обучение:

,,Организатор на туристическата дейност в училище“

Организатор на туристическата агентска дейност

Организация на туризма в свободното време

2014г. – ,,Безопасност на децата и учениците и организация на водно спасителната дейност при провеждане на детски и ученически отдих ‘‘

2016г. – Участие в XXXIV сесия на Националната Олимпийска академия на БОК

 

Проекти

2008г. – Проект,,Спорт и творчество‘‘ по оперативна програма,,Развитие на човешките ресурси‘‘ на Европейския съюз за България.

2016г. – Проект на Столична община по програма за развитие на физическото възпитание и спорта в образователните институции и в подкрепа на инициативата ,,София- Европейска столица на спорта- 2018г.‘‘

 

Награди

Приз ,,Учител по физическо възпитание и спорт‘‘ на Столична община за  2008г., 2009г., 2010г.

Ученически игри:

2009/2010г.- Градско първенство ; Второ място – Волейбол/ момичета V-VII клас

2013/2014г.- Градско първенство; Първо място – Футбол / V-VII клас

Републиканско първенство;Четвърто място /бронзови медали/

Участие в стъстезания по различни видове спорт и носители на множество отличия и награди.

2016г. – Специална награда от

Международна фестивална програма ,,Приятели на България‘‘ и

Министерството на образованието и науката

За представени ефективни идеи за развитие на детско-юношеско,спортно-творческо движение.

Other Members