Магдалина Петкова

МАГДАЛИНА ПЕТКОВА

Учител по френски език

Учител по френски език в 17. СУ „Дамян Груев” с ранно чуждоезиково обучение
Работя в 17. СУ „Дамян Груев” от 10 години.
Завършила съм СУ „Св. Климент Охридски”  през 1996 г.
Специалност  – френска филология
Образователно-квалификационна степен – Магистър
Участие в квалификационни курсове и семинари

  • Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в начална училищна възраст
  • Ефективно внедряване на интерактивни методи в образованието
  • Преподаване на чужд език на деца от 4 до 10 години
  • Изготвяне на портфолио на педагогическия специалист
  • Отговорности при водене на задължителна училищна документация в началото и края на учебната година

Участие в проекти
Проект : УСПЕХ
Тема : Виртуално пътешествие из европейските столици

Other Members