Лидия Кутинчева

ЛИДИЯ КУТИНЧЕВА

Преподавател по английски език

През 1987г. завърших Институт за учители по изобразително и трудово обучение гр. Дупница. Започнах работа като възпитател в 17. СУ гр.София. През това време завърших Кеймбидж курс към Софийски университет, с право на преподаване на английски език. Бях преподавател по английски език в 32. СУ, Техническа гимназия и 113. ОУ гр. София. През 2007г. започнах работа в Обединеното кралство, където работих до 2012г. След завръщането си записах Магистратура по начална и предучилищна педагогика във СУ „Климент Охридски“, която завърших успешно тази година. В момента работя като учител във 17. СУ „Дамян Груев“.

Other Members