Красимира Николова

КРАСИМИРА НИКОЛОВА

Начален учител

Завършила съм СУ „Св. Климент Охридски“ с образователно-квалификационна степен магистър-педагог в начална училищна сепен и втора специалност Логопедия.

В работата си съчетавам традиционни методи и иновативни стратегии на обучение.

Считам, че ученето не трябва да се случва само в училищната класна стая, а навсякъде и по всяко време, като децата са активни участници в този процес.

За мен е важно учениците ми да внасят малко бунтарско отношение в занятията, да подлагат на съмнение поднесеното знание и да го проверяват. Само така ще се научат да мислят и да взимат обосновани решения.

Other Members