Team_17_Kalina Karayaneva

КАЛИНА КАРАЯНЕВА-АВРАМОВА

Директор

Рождена дата:   27 март

Местоживеене: гр.СОФИЯ

Месторабота: 17. СУ „Дамян Груев“ – гр.София

Длъжност: Директор

Образование : висше  – магистър, специалност “Начална училищна педагогика”, ЮЗУ „Неофит Рилски“, град Благоевград

 

МОТО : Мисли  много ! Говори  малко ! Действай  правилно !

http://karayani-k.weebly.com/

Other Members