Йорданка Любенова

ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА

Учител по физическо възпитание и спорт

Възпитаник на „Национална Спротна Академия“ Васил Левски

Образование Висше Магистър :
– учител по физическо възпитание и спорт
– треньор по хандбал

 

Хоноруван преподавател от 2009г. в Катедра по методика на преподаване , в  ФНПП , СУ “Св. Климент Охридски”

Международен съдия по хандбал от 2003г. до 2012г. , участие на три Европейски първенства.

Работила е 7 години като преподавател по спорт в 57. СУ “Св.Наум Охридски” до 2010 година.

Настояща месторабота – учител по физическо възпитание и спорт в 17. СУ “Дамян Груев“ от 2014 г.

Организатор на Спортен Празник под наслов „Мама, Татко и АЗ”

Владее английски и руски език.

Other Members