Елисавета Йорданова

ЕЛИСАВЕТА ЙОРДАНОВА

Учител по български език и литература
 

Образование:

   

1992 г.

СУ  „ Св. Климент Охридски“  гр. София

Българска филология

 

1981 г.

       УниБИТ гр. София
       Библиотекознание и библиография

 

Философия на преподаване: „ Училището е всичко това, което остава у нас      

                                                        след като завършим училище.”

Използвани образователни технологии:

 

 

 

 

Работа в 17 СУ „Дамян Груев“ от:

 Инструментариум за формиране на  комуникативни и комуникационни умения, критично и конструктивно мислене и за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка полезността на информация от различни източници, за определяне на достигнатото ниво на усвояване на знания и формиране на умения и планира задачи за подобряване на  резултатите и подкрепа чрез включване в дейности за компенсиране на установени пропуски.

1.09.1995 г.

 

Other Members