Диана Велкова

ДИАНА ВЕЛКОВА

Начален учител

Завършила съм специалност Начална училищна педагогика във ВПИ Благоевград през 1989г.  и винаги съм работила като начален учител. Мисля,ч е човек започва да се обучава още с раждането си и не спира през целия си живот. Смятам, че всеки има  още  едно нещо, което да научи и друго нещо, което толкова добре умее, че да предаде на останалите. Така учители и ученици винаги ще има.

Other Members