Данка Михова

ДАНКА ТЕНЕВА МИХОВА

Учител по информатика и информ. технологии и технологии и предприемачество

от 01 септември 2011 г.

учител по Технологии и предприемачество, Информатика и Информационни технологии в 17. СУ „Дамян Груев”  с ранно чуждоезиково обучение гр. София

Образование:  Магистър – Висш Педагогически Институт /ВПИ/Благоевград

Специалност Педагогика на трудово политехническата  подготовка /ПТПП/

СпециализацияЕкологическо обучение и възпитание /ЕОВ/

 

Моята философия

Кажи ми – и аз ще забравя! Покажи ми – и аз ще запомня!

Дай ми възможност да го направя сам – и ще го науча!

Китайска народна мъдрост

„Учейки другите – уча и себе си….“

Н. В. Гогол

 

Обучения и квалификационни курсове:

 

  1. МОН, РУО – София – град – Практически насоки за обучението по Предприемачество в уроците по Технологии и предприемачество в пети – девети клас;
  2. НИОКСО – Обучение на педагогически специалисти (помощник-директори) за формиране на базови управленски компетентности;
  3. Апис – Колев ЕООД – Закон за предучилищното и училищното образование;
  4. НИОКСО – Изготвяне на портфолио на педагогическия специалист;
  5. СУ „ Св. Климент Охридски”, ФМИ – СДК учител по Информатика и Информационни технологии 5 – 12 клас;
  6. Курс по английски език – I и II ниво Cours Communaux de Langues Modernes de Woluwe, Woluwe-Saint-Lambert , гр. Брюксел, Белгия;
  7. СУ „ Св. Климент Охридски” курс I*Teach /учител наватор/;
  8. СУ „ Св. Климент Охридски” преквалификационен курс за учители по Информационни технологии 5 – 8 клас;
  9. Компютърна грамотност, удостоверение за професионално обучение.

Other Members