Галина Петрова

ГАЛИНА ПЕТРОВА

Учител по френски език в начален етап и ГЦОУД

Галина Георгиева Петрова

Родена съм на 01.10.1957 год. в гр. Сандански.

Френски език съм учила в .9 ФЕГ – гр. София. Завършила съм френска филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново.

Две години съм преподавала френски език в СПТУМ „Юрий Гагарин“ в  гр. Петрич.

Близо 10 години съм работила като преводач във фирма „Химинвест експорт – импорт“ – гр. София от които 18 месеца в гр. Медея – Алжир.

Работила съм в няколко френски фирми в София – „Имексинвест“ ООД, ТП „Ж.Л.С.“, „Стар Бат“ ООД.

От 2013 год. до сега преподавам в 17. СУ „Дамян Груев“ – гр. София.

Мото: Non scholae, sed vitae discimus.  („Не за училището, а за живота учим.“)

Other Members