Team_17_Boyka Ivanova

БОЙКА ИВАНОВА

Учител по френски език
1999 – 2016

1987–  1998

Учител по френски език и български език и литература в 17. СУ „Дамян Груев”

Учител по български език и литература в 135. СОУ „ Ян Амос Коменски”

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

 1995 – 1996

1982 – 1987

 

1985 – 1987

 

1977– 1982

1970– 1977

Магистратура по френски език – СУ „Климент Охридски”

Магистратура по български език и литература  – СУ „ Климент Охридски”

Специализация – История и теория на културата – СУ „ Климент Охридски”

Средно образование –  9 ФЕГ „Георги Кирков“

Основно и начално образование – 110. ОУ „Стела Благоева”

ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Следвам съвременните подходи за провеждане на образователния процес с оглед възрастовите и социокултурните особености на учениците.

Старая се да прилагам  добри практики съобразно спецификата на вътреучилищната среда и изискванията на образованието.

Умея да инициирам промени и да въвеждам иновации при обучението на учениците и при  обмен на идеи с преподавателите за осъществяване на междупредметни връзки.

______________________________________________________________

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНИ  ПОМАГАЛА

 

 

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

2002 – „Дидактика и методология на обучението по френски език“ -езиков стаж в Безансон -Франция

2006 Интернет и новите образователни технологии  – семинар на АПФБ  в Бургас

2012 – Европейски програми – e-Twinning” – ФКИ

2013  – Развитие и оценяване на комуникативните умения при обучението по чужд език – стаж към ФРЕЦЦИЕ

2014 – Ролята на играта при ранното чуждоезиково обучение – гр. Кишинев – Молдова

2015 –  Съвременната българска литература в съвременното българско училище

2015 – Отговорности при водене на задължителна училищна документация в началото и в края на учебната година  – Гърция

2016 – Подготовка за конкурс за длъжността „Директор на общинско/държавно училище и/или обслужващо звено“

________________________________________________________________________

 

Тетрадка по български език за 5.клас – изд. Булвест 1998г.

Рецензент на учебника по френски език за 7. клас Bienvenue@fr изд. Просвета

_______________________________________________________________________

Ролята на учителя е да накара учениците да повярват не в него , а в себе си, за да ги направи личности, които сами да управляват живота си. Обратното води по пътя на   предадените надежди и разочарованието от системата.

 

 

 

Other Members