Анжелина Антова

АНЖЕЛИНА АНТОВА

Учител по български език и литература

Ако наистина искаш, ще успееш!
Мисля, че мисията на учителя е в това да дава стимули за развитие на своите ученици, да ги насърчава и подкрепя.

Образование:

  • 1996г. – завършено висше образование :Българска филология в СУ „Св.Климент Охридски”
  • 6.07.2003г. – завършена преквалификация: Немски език в СУ „Св.Климент Охридски”
  • 19.11.2009г. – завършен курс Обучение в тестови практики за учители по БЕЛ I II модул към Бултест Стандарт
  • 7.03.2010г. – завършено обучение за оценители на тестови задачи със свободен отговор по БЕЛ
  • 31.03.2011г. – квалификационен курс за Ефективно внедряване на интерактивни методи в образованието

Допълнителна квалификация:

  • 19-30.01.2014г. – участие в семинар “Да комуникираме Европа заедно” гр.Сандански – организиран от представителството на ЕС за България
  • май 2011г. – участие в комисията за проверка и оценка на Националното външно оценяване по Български език и литература
  • май-юни 2014г. – участие в националната комисия за проверка и оценка на ДЗИ по Български език
  • май 2015, май2016 участие в комисията за проверка и оценка на Националното външно оценяване по Български език и литература
  • Преподавам БЕЛ от 20 години, от които 12 години в 17. СУ”Дамян Груев”

Other Members