Адриана Борисова

АДРИАНА СТОЯНОВА

Начален учител

Възпитаник на СУ „Св.Климент Охридски“, ФНПП.
Образование: висше – магистър.Специалност: НУП.
Начален учител в 17. СУ „Дамян Груев“ от 1992 година.
Към 2015 год. – с изведени пет випуска първи-четвърти клас.
Понастоящем (2016 год.) е старши учител, класен ръководител на II- а клас.
Успешно преминато обучение по проект: “Квалификация на педагогическите специалисти“ – Боровец, 2014 год.
Участие в обучение на тема: „Закон за предучилищното и училищното образование“ – 2016 год.
Участие в шеста научно-приложна конференция „Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“ – 2016 год.

Вярва ,че учителят може да променя света към по-добро. Убедена е, че тази мисия е възможна, ако е подкрепена от родителите.

Other Members