Новини

17 Средно училище "Дамян Груев"
февруари 3, 2018

Седмично разписание за II срок на учебната 2017/2018 година

17 Средно училище "Дамян Груев"
януари 1, 2018

Честита Нова 2018-та година!

17 Средно училище "Дамян Груев"
декември 25, 2017

Честито Рождество Христово!

17 Средно училище "Дамян Груев"
декември 14, 2017

Коледен концерт на 17 Средно училище „Дамян Груев“

17 Средно училище "Дамян Груев"
декември 14, 2017

Коледен базар

17 Средно училище "Дамян Груев"
ноември 2, 2017

Извънкласни дейности в 17 Средно училище „Дамян Груев“

17 Средно училище "Дамян Груев"
ноември 1, 2017

Честит Ден на народните будители!

17 Средно училище "Дамян Груев"
октомври 23, 2017

Стани будител – подари книга

17 Средно училище "Дамян Груев"
септември 22, 2017

Честит Ден на Независимостта!

17 Средно училище "Дамян Груев"
август 11, 2017

Родителска среща за първи клас – 04.09.2017 година

17. СУ "Дамян Груев"
юни 5, 2017

Излязоха резултатите от НВО за 7 клас

17. СУ "Дамян Груев"
май 24, 2017

Честит 24 май!

17. СУ "Дамян Груев"
май 13, 2017

Изпращане на 12 клас

17. СУ "Дамян Груев"
май 3, 2017

Родителска среща за VII клас

17. СУ "Дамян Груев"
април 19, 2017

Родителска среща за IV клас

17. СУ "Дамян Груев"
април 16, 2017

Честито Възкресение Христово!

17. СУ "Дамян Груев"
март 3, 2017

Честит 3 март!

17. СУ "Дамян Груев"
март 1, 2017

Честита Баба Марта!

17. СУ "Дамян Груев"
януари 10, 2017

11.01.2017 година – НЕУЧЕБЕН ДЕН

17. СУ "Дамян Груев"
януари 1, 2017

Честита Нова 2017-та година!

17. СУ "Дамян Груев"
декември 25, 2016

Честито Рождество Христово!

17. СУ "Дамян Груев"
октомври 22, 2016

Резултати от приемните изпити

17. СУ "Дамян Груев"
октомври 22, 2016

Учебни дни през месец Ноември 2016г.

Мисия

Мисията на училището е да предава знания и умения, но също така и да подкрепя младите хора по пътя им към личностна и професионална реализация.

Екипът на 17. СУ”Дамян Груев” с ранно чуждоезиково обучение подготвя учениците да бъдат отговорни личности, социално ангажирани, открити към света на идеите и културата, способни да се адаптират към бързото и естествено развитие на днешния свят. Училището е важен етап от живота на младите хора. Училищният екип има за цел да ги подпомага и насърчава, когато те нерядко срещат трудности.

Екипът на нашето училище съзнава, че постиженията зависят от мотивацията. Основната ни цел е училището да осигури качествено обучение, което да позволи на всеки ученик да намери своя път в живота и да изгради своя успех.

Основни ценности

Мотивация, насочване и постижения на учениците
Гражданско образование
Култура

История

Разположено в екологично чист квартал, сред просторен зелен двор, 17. СУ „Дамян Груев“ има 50 годишна традиция в областта на образованието, извънкласните дейности съвместно с училищното настоятелство, програми по интереси според желанията на учениците си.

Графици

Профил на купувача

ДАТА И ЧАС НА ПУБЛИКУВАНЕ: 31.10.2014 г., 16 часа 47 мин.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Програми и проекти

Обществен съвет

Съставът на Обществения съвет към 17. Средно училище „Дамян Груев“ е следния:

1. Евгения Иванова Бурджиева, председател, представител на родителите
2. Николай Иванов Танов, редовен член, представител на район „Красна поляна“ – Столична община
3. Гергана Костова Ефремова, редовен член, представител на родителите
4. Юлиян Недялков Балчев, редовен член, представител на родителите
5. Симеон Дамянов Макавеев, редовен член, представител на родителите

Електронната поща на Обществения съвет към 17. Средно училище „Дамян Груев“ е: 17su.ob.savet@gmail.com

Училищно настоятелство

Към 17. Средно училище „Дамян Груев“ активно функционира училищно настоятелство, регистрирано по ЗЮЛНЦ. Настоятелството се нарича „АРУРОФЕ – Асоциация на родителите на учениците от 17. СУ „Дамян Груев“ с ранно обучение по френски език“ и участва в организацията на много от извънкласните и извънучилищните дейности в нашето училище.

Председател: Диана Кирилова

Нормативни документи

Нормативни документи

Училищни документи

Прием

ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ I КЛАС:

 • първи чужд език – френски /І – VIІ клас/
 • втори чужд език – английски /V – VIІ клас/

ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА I – IV КЛАС:

 • иновативни методи на преподаване и използване на интерактивни техники в образователния процес
 • обучение с учители по френски език
 • обучение с френски учители
 • образователни програми и сътрудничество с европейски училища
 • екскурзии, зелени, сини и ски училища
 • извънкласни дейности – според интересите на учениците

ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС:

Профил „Чужди езици“ със следните профилиращи предмети:

 • Френски език
 • Латински език
 • Испански/Италиански/Румънски език по избор
 • История и цивилизации

Профил „Хуманитарни науки“ със следните профилиращи предмети:

 • Български език и литература
 • История и цивилизации
 • Философия

В профил „Хуманитарни науки“ се изучават и следните езици:

 • Френски език
 • Латински език
 • Старобългарски език

Контакти

Свържете се с нас

Телефон

Директор - д-р Антоан Тонев
02/ 920 30 50
Канцелария - 02/ 821 71 88
Факс - 02/ 920 30 50

E-mail

17su.damian.gruev@gmail.com

Адрес

град София
район "Красна поляна", 1373
ж.к. "Западен парк", ул. Сава Михайлов №64
Пишете ни

Карта